De Stichting Warnersbrug.

De Stichting Warnersbrug is opgericht op 16 oktober 2019.
Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd. Er is een bedrag gererveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.
De doelstellingen van de stichting waren vastgelegd in de oprichtingsacte. Deze warenn:
1a. het verrichten van activiteiten ten behoeve van het herstel en in stand houden van de brug tussen het Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen (“Warnersbrug”);
1b. het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door als gesprekspartner te fungeren met de gemeente, het project Warnersbrug bekendheid te geven alsmede door het verwerven van onder meer fondsen, donaties en giften ter financiering van de restauratie van de Warnersbrug.

Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd. Er is een bedrag gereserveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.


Het bestuur van de Stichting Warnersbrug.

Het bestuur bestaat uit Dolf van den Bos (voorzitter en secretaris), Merel van de Merbel (penningmeester) en Philip Warners (lid). Philip is de kleinzoon van de architect F.A. Warners naar wie de Warnersbrug naar vernoemd is.

V.l.n.r. Merel van de Merbel, Dolf van den Bos en Philip Warners.

Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd. Er is een bedrag gereserveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.


De stichting is opgeheven.

Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd. Er is een bedrag gereserveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.


Het beleidsplan.

Er is door het bestuur een beleidsplan opgesteld dat u hier kunt lezen.

U kunt hier ook de complete oprichtingsacte van de Stichting Warnersbrug inzien.

Honorering.
In artikel 3.5 van de oprichtingsacte staat dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben recht op een vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Opdrachten aan derden.
Opdrachten aan derden worden met algemene stemmen van het bestuur verstrekt en de eventuele honorering wordt eveneens met algemene stemmen door het bestuur bepaald.


Locatie.

De Warnersbrug is een brug tussen het Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in Randwijck, Amstelveen. Die brug wil de Stichting Warnersbrug in zijn oorspronkelijk staat herstellen.

Contact.

Als uitvalsbasis voor activiteiten maakt de stichting gebruik van Villa Randwijck.

Locatieadres:
t.o. Villa Randwijck
Catharina van Clevepark 10
1181AT Amstelveen

Secretariaat:
p/a Dolf van den Bos
Fluitekruidweg 172
1508AN Zaandam
Telefoon 0612 139 394
Mail: info@warnersbrug.nl
Website: www.warnersbrug.nl
KvK-nummer 76133192
Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd.
Er is een bedrag gererveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.
Bank NL09INGB0008723068