Stichting Warnersbrug 

Locatieadres: 
t.o. Villa Randwijck, 
Catharina van Clevepark 10 
1181 AT Amstelveen

Secretariaat: 
p/a Dolf van den Bos 
Catharina van Renneslaan 25 
1187HS Amstelveen.

Telefoon 0612 139 394 
Mail: stichting@warnersbrug.nl
Website: www.warnersbrug.nl

KvK-nummer 76133192
Bank NL09INGB0008723068

Kijk ook op onze Facebookpagina.


Het beleidsplan.

Er is door het bestuur een beleidsplan opgesteld dat u hier kunt lezen.

U kunt hier ook de complete oprichtingsacte van de Stichting Warnersbrug inzien.

Honorering.
In artikel 3.5 van de oprichtingsacte staat dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben recht op een vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Opdrachten aan derden.
Opdrachten aan derden worden met algemene stemmen van het bestuur verstrekt en de eventuele honorering wordt eveneens met algemene stemmen door het bestuur bepaald.


Lees hier het bestuursverslag over 2021.

Een PDF staat onder deze link. Daarin staat het bestuursverslag. Het complete jaarverslag staat hier.

 


Het jaarverslag 2021.


Lees onder deze link het complete jaarverslag waar bestuursverslag ook onderdeel van uitmaakt.
De Stichting Warnersbrug is als burgerinitiatief opgericht op 16 oktober 2019 te Amsterdam. De doelstelling van deze stichting is het verrichten van activiteiten voor het herstel en in stand houden van de brug tussen het Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen. Deze brug wordt “de Warnersbrug” genoemd. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door als gesprekspartner te fungeren van de gemeente, het project “Warnersbrug” bekendheid te geven en door het verwerven van onder meer fondsen, donaties en giften ter financiering van de restauratie van de Warnersbrug. 

Het bestuur van de Stichting Warnersbrug bestaat sinds de oprichting van deze stichting uit:
Dolf van den Bos, voorzitter en secretaris.
Merel van de Merbel – van Oldenbeek, penningmeester.
Philip Warners, algemeen lid.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door:
Nicole Bodewes, namens Villa Randwijck en
Wim Born als bouwtechnisch deskundige.