Stichting Warnersbrug 

Locatieadres: 
t.o. Villa Randwijck, 
Catharina van Clevepark 10 
1181 AT Amstelveen

Correspondentieadres: 
p/a Villa Randwijck
T.a.v. Dolf van den Bos
Fluitekruidweg 172
1508AN Zaandam

Telefoon 0612 139 394 
Mail: stichting@warnersbrug.nl
Website: www.warnersbrug.nl

KvK-nummer 76133192
Per 2 oktober 2023 is de stichting formeel geliquideerd.
Er is een bedrag gereserveerd voor het plaatsen van een gedenkteken.
Bank NL09INGB0008723068

Kijk ook op onze Facebookpagina.


Het beleidsplan.

Er is door het bestuur een beleidsplan opgesteld dat u hier kunt lezen.

U kunt hier ook de complete oprichtingsacte van de Stichting Warnersbrug inzien.

Honorering.
In artikel 3.5 van de oprichtingsacte staat dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben recht op een vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Opdrachten aan derden.
Opdrachten aan derden worden met algemene stemmen van het bestuur verstrekt en de eventuele honorering wordt eveneens met algemene stemmen door het bestuur bepaald.Het jaarverslag van 2022.

De Stichting Warnersbrug is als burgerinitiatief opgericht op 16 oktober 2019 te Amsterdam. De doelstelling van deze stichting is het verrichten van activiteiten voor het herstel en in stand houden van de brug tussen het Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen. Deze brug wordt “de Warnersbrug” genoemd. De stichting tracht haar doel te bereiken door als gesprekspartner te fungeren van de gemeente, het project “Warnersbrug” bekendheid te geven en door het verwerven van onder meer fondsen, donaties en giften ter financiering van de restauratie van de Warnersbrug. 

 Het jaarverslag van 2021.


Lees onder deze link het complete jaarverslag 2021 waar bestuursverslag ook onderdeel van uitmaakt.

Het bestuur van de Stichting Warnersbrug bestaat sinds de oprichting uit:

Dolf van den Bos, voorzitter en secretaris.
Merel van de Merbel – van Oldenbeek, penningmeester.
Philip Warners, algemeen lid.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door:
Nicole Bodewes, namens Villa Randwijck en
Wim Born als bouwtechnisch deskundige.